فال نخود بختیاری

 

فال نخود بختیاری

ایل بزرگ بختیاریایل بزرگ بختیاری

فال نخود بختیاری

درمیان عشایر بختیاری یکی از رایج ترین نوع تفال یا فال گرفتن که معمولا افراد مسن حالا یا توسط مردان و یا زنان گرفته میشود علاوه بر انواع آنها توسط تسبیح فال با نخود است که بسیار به واقعیت نزدیک میباشد و باور کنید رد خور ندارد ..برای گرفتن فال با نخود ابتدا 41عدد نخود که هم اندازه باشند را جدا میکنند .سپس آنها را روی قالی یا مکانی صاف میگذارند و سپس توسط دوتا دست انها را جدا میکنند بطوری که مقداری توسط دست راست و مقداری توسط دست چپ و مقداری هم در وسط بماند آنها را به سه قسمت مساوی تقسیم میکنند....سپس نخود های هر قسمت را 4تا 4تا از هم جدا میکنند ...مثلا قسمت سمت راست را همینطور 4تا 4تا جدا میکنند ..چند حالت امکان دارد اتفاق بیفتد ...یا یکی باقی میماند یا دو نخود یاسه و یا 4نخود باقی میماند که نخودهای باقی مانده را در بالا قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای وسطی رفته و آنها را نیز 4تا 4تا جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود را در بالا و جدای از نخودها مقابل نخودهای باقی مانده از ستون اول قرار میدهند و سپس به سراغ نخودهای قسمت سوم که توسط دست چپ جدا شده رفته و انها را جدا میکنند و هرچه باقی مانده بود در برابر دیگر نخودها قرار میدهند در یک ردیف ...چند حالت اتفاق میافتد که بهترین آن اگر در ردیف سمت راست یک نخود و در ردیف وسط دوتا و در ردیف سوم هم دوتا باقی بماند که جمعا 5تا میباشند ای فال را 5تن آل عبا میگوبند که بهترین نوع فال است و مرادش حاصل میشود و اگر از هر دیف 4تا بماند که در مجموع 12 تا میباشند نیز به آن 12امام میگویند که خوب است . در حاتی دیگر از هرکدام سه تا میماند که به ان نوح نبی اله میگویند و یا حالی از ستون اول یکی .ستون دوم سه تا و ستون سوم هم یکی که این هم خوب است ...خلاصه افراد حرفه ای تر باقی مانده نخودها را باهم قاطی و مجددا به سه قسمت و سپس 4تا4تا جدا میکنند و نخود های باقی ماده را بازهم قاطی و 4تا4تا جدا میکنند و سپس به تفسیر و تجزیه و تحلیل ان میپردازند و خلاصه انگار حرف دل شما را میزنند و بسیار واقعیت دارد ...چند وقت پیش که از در سبزقبا در دزفول رد میشدم مردی را دیدم که داشت با نخود فال میگرفت و کلی هم مشتری داشت ...خلاصه در شبهای سرد زمستان زیر سیاه چادر این نوع تفال هم برای خودش حکایتی شیرین دارد...ازاینکه شاید مطلب را بخوبی نرسانده باشم از همه شما عزیزان پوزش میخواهم ...

/ 1 نظر / 17 بازدید
Mohammad

سلام دوست عزيز وبلاگتون خوبه به منم سر بزنيد