چگونگی پرورش ملکه در حالت اضطراری و زنگوله ملکه

 

 

وقتی به طور ناگهانی ملکه زنبورعسل از بین می رود به زودی کارگران فاقد ماده معطر ملکه می شوند،در نتیجه اقدام به پرورش ملکه جدید می کنند.برای پرورش ملکه جدید یک یا چند سلول کارگری را تغیر شکل داده و سلول(فنجان)ملکه را بنا می کنند.یکی از ملکه هایی که به این ترتیب پرورش می یابد ملکه جدید کندو می شود و ملکه های دیگر به وسیله کارگران معدوم میشوند و یا اینکه ملکه جدید انها را در داخل سلول یا پس از خروج از سلول با نیش خود از بین می برد.در فاصله زمانی که ملکه جدید در حال پرورش می باشدفقدان ماده عقیم کننده کارگران اگر مدت نسبتا طولانی به طول بینجامد سبب می شود که تخمدانهای انها رشد کند و در صورتی که به عللی پرورش ملکه متوقف گردد عده ای از کارگران شروع به تخم ریزی می کنند.هنگامی که ملکه قدیم در پرورشگاه ملکه جوان تخم می گذارد فقط قسمت قاعده این سلول ساخته شده و در این حالت شکل فنجان دارد،فنجان ملکه نامیده می شود.به طور کلی ظهور چنین سلولهایی در کندو این موضوع را مطرح می کند که ممکن است کلنی ممکن است بچه کند یا اینکه ملکه تعویض نماید.در کلنی هایی که خود را برای بچه بیرون کردن اماده می کنند معمولا تعداد سلولهای ملکه بیشتر از کلنی هایی است که می خواهند ملکه خود را تعویض کنند.اندازه وشکل ظاهری سلولهای ملکه اغلب با هم تفاوت دارند.طول انها در حدود 5/2سانتیمتر بوده  و قطرشان از قاعده به بعد تقلیل می یابد و دهانه انها اغلب حدود یک سانتیمتر است.لاروهایی که برای پرورش ملکه انتخاب می شوند اغلب یک یا دو روزه هستند ولی در میان انها لاروهای سه روزه نیز می توان یافت.معمولا کارگران تلاش میکنند که در پرورش اضطراری ملکه از لاروهای مسنتر استفاده کنند.

/ 0 نظر / 22 بازدید