پـَـ نه پَــ!

 

پـَـ نه پَــ!

رفتیم بلیت لندن بگیریم، زنه می گه سیاحتیه؟

می گم پـَـ نه پَــ، زیارتیه می خوام برم امامزاده سید ریچارد!
تو بهشت زهرا دنبال قبر یکی می گشتیم. یه آدم خوشحال اومده داره با ما رو سنگ قبرا رو می خونه. بعد می گه دنبال قبر کسی می گردین؟

پـَـ نه پَــ، دستیار عزرائیلم اومدم ببینم کسی زود تر از موقع نمرده باشه!زنگِ خونه رو می زنم مامانم می پرسه می خوای‌ بیایی تو؟ پـَـ نه پَــ، می‌خوام ببینم اف اف سالمه یا نه!رفتیم پایگاه انتقال خون می گه شمام اومدین خون بدین؟ پـَـ نه پَــ، ما پشه ایم اومدیم مهمونی!ساعت 5-4 صبح زنگ زده... گوشی رو برداشتم به زور دارم جواب می دم... می گه خواب بودی؟

پـَـ نه پَــ، داشتم سر گلدسته ی مسجد محلمون اذان می گفتم صدام گرفته!خونمون رو عوض کردیم به بابام می گم کی واسه خونه خط می گیری؟

می گه خط تلفن؟

پـَـ نه پَــ، خط نستعلیق روزی دو بار هم از روش بنویسیم!برای طرح یه شکایت رفتم کلانتری طرف می گه از کسی شکایت دارین؟

پـَـ نه پَــ، اومدم فرار مایکل اسکوفیلد رو از فاکس ریور گزارش کنم!
داریم لوازم می زاریم توی ماشین که بریم مسافرت. همسایمون می گه دارید می رید مسافرت؟

پـَـ نه پَــ، قراره از امشب توی ماشین زندگی کنیم!به مامانم می گم قوری کجاست؟ می گه می خوای چای بخوری؟

پـَـ نه پَــ، می خوام دست بکشم روش شاید غولی چیزی ازش در اومد!رفتم فروشگاه می گم سیخ داری؟

می گه برا کباب؟

پـَـ نه پَــ، برا خاروندن دیافراگمم، از تو دهنم می خوام!

یارو تو مترو داره چراغ قوه می فروشه، صداش کردم اومده می گه چراغ قوه می خوای؟ پـَـ نه پَــ، یه لقمه میرزاقاسمی آوردم

واسه ناهارم تنهایی نمی چسبید گفتن بیای با هم بخوریم!به دوستم می گم ببین تُن ماهی تاریخ انقضاش کی است؟ می گه یعنی تاریخ خراب شدنش؟

گفتم پـَـ نه پَــ، تاریخ عروسی ننه بابای ماهی اس، می خوام واسشون جشن سالگرد بگیرم!بنده خدا چاقو خورده در حد بنز داره ازش خون می ره، بردیمش اورژانس پرستار می گه آوردین بستری کنین؟

میگم پـَـ نه پَــ، آوردیم خون بده، بریم!تو لباس فرم منو دیده می گه سربازی؟

پـَـ نه پَــ، عضو سیاه لشگر سریال مختارم محل فیلم برداری رو گم کردم!
در پارکینگ و باز کردم برم تو، یارو اومده جلوش پارک کرده می گه می خوای بری تو؟ پـَـ نه پَــ، در رو باز کردم هوای کوچه عوض شه!تا کمر رفتم تو موتور ماشینم که ببینم چه مرگشه، رفیقم اومده می گه داری تعمیرش می کنی؟

پـَـ نه پَــ، دارم با گِیج روغن درد و دل می کنم!اومده از خواب بیدارم کرده می گه خوابی؟

پـَـ نه پَــ، دوستم چشم گذاشته منم رفتم زیر پتو قایم شدم، نصف شبی!با دوستم رفتیم دکتر واسه عمل بینیش. دکتر می گه می خوای بینیتو کوچیک کنی؟ پـَـ نه پَــ، اومدیم بکوبیمش، 3 طبقه بسازی!

دوستم پاش تو گچ یارو میگه شکسته میگم پـَـَـــ نــه پـَـَـــ پاشو گچ کرده که از شهرداری عوارض نوسازی بگیرهاز دستشویی شرکت اومدم بیرون منشیه یه نگاهی میکنه و با پوزخند میگه دستشویی بودین ؟ پ نه پ بک تو بک آفتابه ام طفلی مرخصیه رفتم جاش واستادمتو آشپزخونه استکان و قندون از دستم افتاد شکست با صدای خفن.مامان اومده میگه چیزی شکوندی؟

پـَـَـ نــه پـَـَــــ شیشه ی نازک تنهایی دلم بود منتها صداش رو گذاشتم رو اکو حال کنینساعت ١١ اومدم خونه مامانم میگه الان اومدی؟ میگم په نه! ٢ساعت پیش اومدم الان تکرارش داره پخش میکنه

استاد: کی جواب این سوالو میدونه؟
من دستمو بردم بالا.
استاد: میخوای جواب بدی؟
من: پــــَ نه پــــَ میخوام ببینم باد از کدوم ور میاد


شب دارم می خوابم.. بابام می گه داری می خوابی؟...پَ نَ پَ دارم امتحان می کنم تشکش خوبه یا نه..
رفتم واسه خودم و دوستم دلستر خریدم، میگه واسه من خریدی؟؟؟!!!... پ ن پ دلستره تو یخچال داشت یخ میزد میمرد، نجاتش دادم


رفتم رستوران به پیش خدمتش میگم میشه منو بدین ..میگه میخوای غذا سفارش بدی؟؟
پـَـَـ نــه پـَـَــــ میخواستم ببینم منویه غذاتون چی کم داره بگم مامانم بپزه براتون بیارمگفتم غم تو دارم..گفتا غمت سر آید...

گفتم نه پ می خوای یه عمری غم تو رو داشته باشم...
تو اداره پشت میز کارم نشستم،ارباب رجوع اومده میگه کارمند اینجایین؟گفتم پ نه پ رئیس سازمان هوا فضای ناسام اومدم فقط کار تورو راه بندازم!!!!!
صدای خرپفش کشتمون !تکونش دادم از خواب پریده،میگه سر صدام اذیتت می‌کنه ؟میگم نه پـَـَـ جنس صداتو دوست دارم می‌خواستم بت بگم سعی‌ کن تو اوج که میری رو تحریرات بیشتر کار کنی‌!


تو جاده پلیس دیدم دستمو کردم بیرون انگشتمو می چرخونم. رفیقم می گه: داری به ماشینای روبرویی علامت میدی؟! پ ن پ!!!! دارم هوا رو با انگشتم هم می زنم خنک شهمن یه نفر فقط تو تاکسیم، پولو دادم به راننده...
میگه: یه نفر؟
میگم: پـَـَـ نــه پـَـَــــ 4تا حساب کن مشتری شیم!!با دوستم رفتیم خرید.برگشتیم دیدیم ماشینش نیست میگه: دزدیدنش میگم نه په خسته شده بود از بس منتظر ما وایساد. اس ام،اس داد گفت من میرم خودتون بیاین!میگم آقا خمیر دندون سفید کننده می خوام؟
میگه برا دندونات؟؟؟؟؟
پـَـَـ نــه پـَـَـــ می خوام کاسه دستشویی رو برق بندازم!!!!!!!!!
مگس اومده تو خونه رفتم حشره کش آوردم مامانم میگه میخوای بکشیش؟ پـَـَـ نــه پـَـَـ ،
میخوام بزنم زیر بغلش بوی عرق ندهسوسک اومده تواتاق دمپایی رودادم مامانم..میگه بزنمش؟؟؟میگم پـَـَـ نــه پـَـَــــ بده پاش کنه تندتر بدوه !!کامپیوترم یه ویروس وحشی گرفته بود رفتم کلی پول آنتی ویروس اورجینال دادم بعد سه ساعت اسکن ویروسه رو پیدا کرده پیغام داده:

آیا مطمئنی؟

نه پـــ می خوام ازش نگهداری کنم بزرگ بشه عصای دستم بشه!
رفتیم سینما در باجه بلیط فروشی مسئول میگه بلیط میخوای

نه پس بهرام رادانم

اومدم امضا بدم


رفتم سم بخرم واسه سوسک یارو میگه میخواین سریع بمیره؟! پـــ نه پـــ میخوام شکنجش کنم ازش اعتراف بگیرمروی نیمکت توی پارک، روزنامه دستمه... اومده میگه... روزنامه میخونی؟ پـَـَـ نَ پـَـَــــ سبزی خریدم نمیدونم لای کدوم صفحه گذاشتمش
رفتم داروخونه...میگم باند دارین؟میگه واسه زخم؟...پ نه پ...بانده فرودگاه حیاط خونمون خراب شده...بابام همینجور داره با هواپیماش دوره خونه میچرخه.!!
رفته بودم اهدای خون مرده میپرسه می خوای خون بدی پـَـَـ نــه پـَـَــ... اومدم نون خشک بدم جوجه بگیرمجلو توالت عمومی وایسادیم یارو می گه آقا ببخشید شما هم تو صف توالت وایسادین..؟

پـَـَـ نــه پـَـَــ ما سوسکیم اومدیم نهار!!
به معلممون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویی ؟!!! میگه واجبه ؟!!!

پ نه پس مستحبه !!!رفتم نوشابه بخرم به یارو میگم اینکه تاریخش مال دو سال پیشه. میگه: یعنی فاسد شده؟ میگم پـــــــــ نه پـــــــ مونده جا افتادهرفتم مغازه میگم آقا مرگ موش میخوام، میگه برای موش های خونتون میخواین، پَ نَ پَ میخوایم بریزیم تو خورشتمون خوش رنگ شه !سوار تاکسی شدم.یارو صدای ضبطشو تا ته زیاد کرده بود.میگم میشه صدای ضبطتونو کم کنید؟

میگه اذییتتون میکنه! پـــــــَ نَ پــــــــَ گفتم کم کنی این یه تیکشو من بخونم ببینی صدای کدوممون بهتره!!!!رفتم سر خاک خدا بیامرزی دارم خرما تارف می کنم، طرف برداشته میگه فاتحه است دیگه نه؟ پـَـَـ نَ پـَـَـــ م خدا بیامرز زنده شده داریم جشن می گیریم!سر امتحان برگه تقلبم و در آوردم دارم مینویسم مراقبه دیده میگه تقلبه؟؟ .....میگم پَــــ نَ پَــــ دعای ابوحمزه ثمالیهرفتم بچه خواهرمو از مهدکودک بیارم، مربیه میگه: بچه رو میبریدش؟ میگم: پَــ نَ پَـــ همین جا میخورمش

/ 3 نظر / 17 بازدید
محمد

سلام دوست عزیز وبلاگ شما عالی است

بدلینک

سلام کاربر گرامي. در راستاي افزايش بازديد و در نتيجه افزايش مخاطبين وبلاگ و وبسايت شما، مفتخريم به اطلاع شما برسانيم که با تلاش و همت فراوان گروه بدلينک، يک لينک باکس شيک و فوق کارا براي شما عزيزان راه اندازي شده است و عضويت شما در آن کاملا رايگان بوده و براي هميشه نيز خواهد ماند. کافيست تا کد بدلينک را در قالب وبلاگ يا وبسايت خود قرار دهيد. لينک باکس ما طوري طراحي شده تا در نوار جانبي اکثر وبلاگ ها و وبسايت ها براحتي قرار گرفته و علاوه بر افزايش بازديد بر زيبايي هر چه تمام تر وبلاگ يا وبسايت شما نيز بيافزايد. همچنين وبلاگ نويسان و وبسايت داراني که در مجموعه اول اعضا ما قرار گيرند در هر هفته داراي يک لينک ثابت خواهند بود. با تشکر، تيم مديريتي بدلينک

Davod

سلام خوبي؟ -------------------- كم ياب ترين و ريز ترين كدهاي جاوا اسكريپت براي زيباسازي وبلاگتون رو از سايت وارونه دريافت كنيد.... انواع قالب هاي وبلاگ_ قالب هاي جديد به زودي_ كدهاي زيباساز در انواع مختلف كدهاي با نمايش تصادفي شامل شعر و اس ام اس و سخنان جالب و مطالب عاشقانه و حديث و ... كد منع راست كليك، منع انتخاب متن ، پيغام به هنگام راست كليك كد پيغام به هنگام ورود و خروج كاربر كد فال انبيا كد فال حافظ كد طالع بيني ازدواج كد سنجش عشق در در وبلاگ كدهاي زيباساز ماوس شكلك هاي زيبا ساعت هاي فلش كد متحرك كردن عنوان وبلاگ كد عروسك مرلين كدهاي حمايتي محرم ، و تيم هاي ليگ برتر كد نمايش آيكون هاي دخترانه و فانتزي و .. به صورت تصافي كد معرفي وبلاگ به دوستان كدهاي جستجوگر گوگل آموزش اچ تي ام ال و ...... -------------------------- هر روز سايت با مطالب جديد آپ ميشود . پيشنهاد مي كنم در سايت عضو شويد.... موفق باشيد يا علي