سلام.

سلام.
گفتم عاشقم
 گفت عشق را معنی کن
گفتم عشق را در هیجار بختیاری
گفت هیجار را معنی کن
گفتم صدای فریاد زدن و خبر دادن
که بختیاری  پاینده و بر قراره
گفت بختیاری را معنی کن
گفتم یه قوم نیست بلکه یه فرهنگ و تمدن است
گفت بختیاری را معنی کن
گفتم بخت و اقبال و شانس
که از ماورالطبیعت گرفته می شود که با بختیاری همراه هست
گفت پس دگر انرژی را از ماورالطبیعت نگیر
که خود بختیاری  سرشار از انرژی هست

نظرات

 

 

/ 1 نظر / 20 بازدید
حسین

سلام دوست عزیزوبلاگ شما خیلی خوب است ودرباره ایل بختیاری بیشتر بنویس