روستای گوشه
روستای گوشه یکی از زیباتریین روستاهای استان چهار محال وبختیای است 
قالب وبلاگ
نويسندگان

سلام
 می خوام براتون چندتا جک په نه په بختیاری بزارم امیروارم خوشتون بیاد.

 

 

شعر خنده دار و کرکره خنده

         په نه په  بختیاری !!!!!

به طرف اگو جوگ پَ نه پَ اَشنیدی اگو پَ نه پَ

 مشترک گرامی برای فعال سازی آهنگهای پیشواز لری
(زینه هالوت ناز داره لذت پرواز داره ) و
( زینه هالوت حناییه چراغ راهنماییه) و
( زینه هالوت ملوسه شو تی هالوت اخوسه)
اسم زین هالوی خود را به 8484 ارسال یا زیر این پست تایپ کنیدحالوم به زینس اگو زه یو که زینه مونی مثل سگ پشیمونی?
اگو په نه په مثل خر کیف اکونم کارت سوخت ماشینو ورداشتم اخووم روم ، بووم اگو اخوی ری بنزین زنی؟؟؟
اگوم پـَـَـ نــه پـَـَــ اخوم روم آب هویچ ریزم منه باکش نور چراغاس زیاد بشهیه خانمی اود بی سی سرشماری
اپرسه منه حونه اینترنت دارین
گودم بله داریم
اپرسه کامپیوتر هم دارین؟
اگوم په نه په
دام وا لباسشویی اره من اینترنت ،بووم و چرخ گوشتی ،خووم هم وا جاروبرقی آلبرد خوته و سئوالاته

 بعد از کلی کلنجار به شریکم اگوم بیو بزنیم بیک جدا وواویم..
اگو یعنی جدا اخوی جدا واوویم؟؟؟؟
اگوم پَـــ نَ پَــــ من فقط عاشق اینم حرف قلبتو بدونم الکی بگم جدا شیم، تو بگی که نمیتونماخووم زه در دانشگاه روم داخل
حراست اگو آهای آقا دانشجو همین دانشگاهین؟
اگوم پ نه پ رودم مو دانشجو آکسفوردم
درس تفسیر قرآن  ایچو مهمان گریدمه


دوش بابا بزرگم اود به خووم گود بوو به جا یو که هی روی من فیس بوک پ نه پ نویسی یه دوتا فاتحه بخون سی مو
تا خواستم گم پ نه پ...
با یه چو زی پس گردنم ز خوو بیار واویدمبه گووم اگم سر رات داری ایای یَه لیوان اَوم (آب) بیار سیم ، اگو تشنته ؟
اِگم:پـَـَـ نَ پـَـَـــ مو آن گلبرگ مغروروم که می میروم ز بی آوی ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردوم
منِ خیابون وا دوستُم داشتُم ره ایرفتم، یارو موتوریه زی گوشیمو ز دستُم قاپید
دوستُم گود گوشیته دزدید؟ پـَـــ نَ پـَــ برد سیستم عاملشه آپدیت کنه فردا ایارس سیم

 یه خروس داشت زه سرما الرزید مرغه بس اگو زه سرما الرزی اگو پَ نه پَ دیشو وا یه مرغ منجمد خواسیدوم


داشتوم با داداش کوچیرم پَ نه پَ اِخوندیم رسیدیم به پَ نه پَ +18 داروم نگاس اکونم نگام
اکونه اگو یعنی مو بروم اگوم پَ نه پَ تو بیشین بخون مو بروم


 صدا خروپفش کلوم کرِد دریام تکونس ادوم زهِ خو اپره اگو صدام اذیتت کرد اگو پَ نه پَ بیدارت کردوم بت بگوم صدات خیلی قشنگه ولی وقتی اری منه اوج وا سره تحریرات بیشتر کار کنی
طرف دریا ب م اگو کی بدنیا اودی اگوم بهمن اگو یعنی نیمه دوم اگوم پَ نه پَ تو وقت ها تلف شده نیمه اول به دنیا اودوم


اصفهانیه میخ اره به پشتس اره دکتر . دکتر اگو درس بیاروم اگو پَ نه پَ کجس کو جلو تر نره


ردم منه پمپ بنزین اگوم 40 تا بزن اگو 40 لیتر اگوم پَ نه پَ 40 قاشق غدا خوری


 دارم به داداشم دیکته اگوم رسی به آخر خط اگو بروم سر خط اگوم پَ نه پَ بقیسه سر فرش بنویس


طرف اودهِ بسته سگارومه بر اداره با زِس اکونه اگو همیی یک نخ منسه اگو پَ نه پَ همین یه نخ سر تیس نهاده بقیه ردِن قایم اٌبیدن

دستمو بلند کردم زه استاد سئوال کنم اگو سوال دارید اگوم پَ نه پَ دستم رو بردوم بالا اخوم کف دستمو بنیری فالم بگیری

ردم منه مجسه فروشی شاگرد مغازه مجسمه هاسونو نشونمون اِداد مغازه داره هم هی اگود که یو چوب گردو .........
دوست دخترم اگو مجسمه رو میگه ؟
اگوم پَ نه پَ شاگرد مغازه نِ اگو اگو یو پینو کیو خوسم پدرجپتو


 


 

هر کوجه سیل ایکونم ایای به ویرم

ندونم غش بکنم یا سیت بمیرم

*****

 خاطرت خیلی اخوم سیت بیقرارم

وختی پیام ادی بال ادرارم

 *****

مو کر بختیاریم فارسی ندونم

به زبون مادری دردت به جونم

*****

قدت بلند آستاره مالی

مو چنو فکر تونم تو بی خیالی

*****

نه گله نه برزگر نه مال دیاره

نه سوار نه کدخدا نه خان دیاره

نه تشی نه چاله ای نه لاش به داره

نه جایی بینم که لامردون به کاره

سر بنم سر دلت وا آه و زاری

بریزم ارس زه تیام سی بختیاری

 *****

ره دیر گیوه تنگ زخم کرده پامه / انتظار دیدنت کور کرده تیامه

گرزت سر نقره ای قلیون طلایی / هم ایخومت سی رفیقی هم کدخدایی

یه غمی من دلم کافر نبینا / زه دیریت جیک جیک کنم چی تیل بی دا

*****

ره دیر ملک قزیب دلم ابو تنگ دیدنت واجبتره تا بت زنم زنگ

*****

پیرهنت سورو سفید مخمل شهری یه پیام سیم بفرست مرزم به قهری

*******

آسمون پاک و تمیس چی آینه صافه

مو تونه خیلی ایخوم نگو که لافه

*******

قاصدی ز چار محال اورده اخبار

گمونم خان خواستته سی جنگ شیمبار

*******

مو ته توی سوارون دلیرم

مو آهنگ دل صیاد پیرم

ز نسل تک سوارون سر افراز

ز ترس و سستی و لیشی به دیرم

*******

همه چیت باو دله غیر یه کارت

بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی

دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

*****


 

 

 

اگر خوی خراوتم  اگر هیسی کنارتم اگه نیسی و یادتم.

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

الهی مو بَمیرِم سیت .الهی قربونِ او تیا کالِت بام.موخیلی تونه دوس دارِم

ترجمه:الهی من برات بمیرم.الهی قربونه چشمای سبزت بشم.من خیلی دوست دارم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

دلم سیت باز امشو تنگ تنگه          سرم پیک و بساطم لنگ لنگه

خدا دونه‌، خوتم دونی، خومم ها      که هر وقت ته منی دنیا قشنگه

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

نه میتونم هنات بکم نه خوت میایی          نالکم رت سی فلک پس که میایی

مه که بی تو خراوم، تو چطوری؟            مه که سی تو کواوم تو چطوری؟

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

مه چی دیکی که و دس دختری با          غمت ها مه تاوم تو چطوری؟

هم مولا، هم کدخدا، هم خوش سویلی          گرز و دس، تفنگ و شو، ستین ایلی

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

نفس باد صبا سی خوم و خوت              خوشی و گشت و صفا سی خوم و خوت

بدی و رنج و عزا سی دشمنت                بهترین روز خدا سی خوم و خوت

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

ده تیر قناسه و سیقه تیات                و دنیا نمم تالی د میات

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

سیل چشم پر د خیال تونه                 رپ رپ دل سی چش کال تونه

منتظرم بلکه تو سیلم بکی              چش امیدم و وصال تونه

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

هر دمی هر ساعتی سیت بیقرارم                       کی میای سر بزنی طاقت ندارم

نه موبایلت خط میه نه میزنی زنگ                         اس ام اس کل کو بیا دل سیت بیه تنگ

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

ار بها چرخ فلک یاد تونه بور د ویرم              سر مونم زیر بالم کز میکنم آروم میمیرم

دونم و داغ حرفیات آخر و کهساز میزنم             ایقه متل خش نگو هیسه خومه دار میزنم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

چی کموتر پر اشکسه  اشکسه بالم         ناونم د دیری دوس چطور ننالم

دوسیام سیم عزیزن- بیشتر د جونم           ار بهام یادشو نکم لال با زبونم

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

تموم لرسون زیر و رو  کردم                 همه رفیقون گن و خو کردم

همه یک و یک جا خوشون دارن          ولی هیچ کمشو معرفت تون نارن

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

شرط بو و بی تو، برگم دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

شرط بو و بی تو برگم، دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

سلام کابرا یار قدیمی            رفیق چن ساله فره صمیمی

تعجب نکه شماره منه           ولی یه عمره آواره تونه

الآن فکر کی نام مه کیه         تقصیرت نیه دنیا هر یسه

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو            کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم                    چن نفر غریو جم بونه دورم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

رط بو و بی تو برگم، دوار بو              سفیدی روژم، رنگ شوار بو

کزکز بنیشم، کزه ی جرگم بو               جدایی و تو روژ مرگم بو

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

ترسم روژی بمرم مردنم بی دنگ بو            کفنم کوتاه، قورمیش تنگ بو

هیچ کام رفیقل نانه سر قورم                    چن نفر غریو جم بونه دورم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

چی انار گل دار مه سیت هلاکم

نه دسم وت میرسه نه چو گلاکم

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

اِدیس بِس بَس بِس نیدیس بِس نَس بِس گاس باییسِس با خوس یابِرَس
معنی:اگه میدیش بهش بدش بهش اگه نمیدیش بهش ندش بهش شاید لازمش بشه خودش میاد میبرش

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

هر طرف که سیل میکم میایی و ویرم

ناونم که غش بکم یا سیت بمیرم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

عزیزم نم نم بارو ها میباره

دل مه چی دریای سیت بی قراره

یه وقتی نمیری یا سیم نکی تو غش

دلم میها حرف بزنم گوشیم شارژ ناره

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

زندگی تش بیره که مه دت دیرم

هر نفس یادت میکم نری د ویرم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

پریشون زلف زالت

غزل وصف تیه کالت

ستاره آسمو خالت

چطوره حال و احوالت؟

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

تموم زنه ایم ناز چشیاته

د گوش جونم آهنگ صداته

و چی دل خوش بکم وقتی که نیست

دل مه تنگ او لو خنیاته

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

غم دیریت کشتمه هام د خیالت

سی چی اس ام اس نمه ای وا ای موبایلت؟

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

 

رو و هار

….

….

….

هارتر

….

….

….

تیکه هارتر

….

….

….

میمیرم سیت

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

 

اگر و شتیر قصاو خینم بریزی

مه د تو دل نمیکم خیلی عزیزی

درد دل سی کی بوم کی بیره گوش

دوسکت مر بمیره بکت فراموش

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

نه د پیری بمیری نه د جوونی

همه دنیا تش بیره هه خوت بمونی

چی درخت بی ثمر حشک بیه برگم

ترک دوسیت نمیکم تا روز مرگم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

مه چنو فکر تونم هیچ دم نمنه

نکنه ترکم بکی ایل وم بخنه

دلت و شادی لویات د خنه

دنیا و ا دو کَــــس یه جور نمنه

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

تش نیایی کنج دلم سی یادگاری

هر کجا که سیل میکم تو وام دیاری

اگر صد سال هنی دیر دم بمونی

اگر یادم نویی یادت می مونم

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

 

مه مومه آو تو هر آگر قبوله
تو هر یه گم مه تا آخر قبوله

بوری تا عشقمو بیمه قلاپر
مه دس ارجا تو هر پر قبوله

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

چملت کاخ ایمونم رمونی
چو زانی دویریت جیرم سزونی

سرت هیز ده گلاره تا بزانی
خم تو دار دو متریم چمونی

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

هاینر کو رفیق دیارت نیه
دنگ اس ام اس جانانت نیه

گیانم و فدای دنگ زلالت
هر مه باید بوم جویای احوالت.

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

چطور طاقت ماری ساکت و خاموش
وری زنگی بیه درد دلی بوش

ارا حرفه لت سراپا گوشم
هر چوی کتری قل قل مجوشم

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

چوی گلال پاییز برشیامه و پات
هر چن مه دویرم دلم ها و لات

همیشه خوش بوین بنیشین شاد
سلام برسن هر که ها و لات

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

دیارت نیه دویر اه زنیت
ردت بگرم بام منیت

ردت بجورم اکمر خار
نیل نا امید بوم سر بار دیار

سر بار اه دیار تا پیات بکم
اه نوم صد گل بام جیات بکم.

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

سلام رفیق دل نشینه کم
زجر غریبی و کول کیشه کم

سلام براکم دوس گیانیم
اه دوری دیه نت جور زندانیم

هم برا و هم دوس قبله و نفسم
اس ام اس ات رسیه ادسم

پیمان دوسی تا ابد بسم
داشی ا عشقت دائم سر مسم.

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

مولا مهدی نگهدار قدو بالات بو
هرچی نامرده کل و فدات بو

دشمنت غمین دویر ا خدا بو
گیونت سلامت هر بی قضا بو

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

فکر چین داسیه سرم مجبور و هوسیانم نکه
چوی اگر کور بیمسا دی فکر گیسیانم نکه

و دویریت یه کهکشان آساره عاشق نیشتیه
مه مچم و پا وژم‌‌ مجبور و توریانم نکه

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

و کی بوشم غم دل جز تو که غمخوار منی
تو حکیم نافه بریای دل بیمار منی

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

خوشالمه اسگه هر نون ساجی بی
ای پونصد نفر یکی حاجی بی
اما ایسگته حاجی حاجیه
ای نوم پونصد نون یکی ساجیه…

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

همه چیت باو دله غیر یه کارت
بی محلی ایکنی نسبت و یارت

ار بینی زنگ نیزنم نیدم پیامی
دیرادیر دوست دارم هر دو تیامی

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

مو دلم هر روز پسین ها و خیالت

یه کلام سیم بنویس چطوره حالت؟

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

ندونم چه کردیه نیری ز ویرم

چی افتو وقتی زنی چی برف اچیرم

قد شلال تیه قشنگ کر بختیاری

مو تونه فراموش نکنم خان چهارمحالی

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

اسب خو. تفنگ خو. پیا دیاری

هر سنه خدا دا به بختیاری

وردارم ز خین دل دنیان کنم رنگ
دل تو مر کافره وم نیزنی زنگ

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

دلم شو وا غمت خاپوره میکه
میشینه چی غریوی هوره میکه
تش عشقت چنو تاو ون د جونم
اثر گرگر منن پاشوره میکه

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

دلم گیس خیالت شونه میکه
غمت گر گر منن دیونه میکه
دل ویلونه مه شو چی کموتر
د زیر طاق برمت لونه میکه

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

سر بنی سر دلم شوگار بهاره

خوش و حال کسی که دوسی چی تو داره

چی درخت سر کو کنسه پوسم

شاخ و برگم ریزسه د دیری دوسم

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

و سلطان حقیقت فراموشت نمی کم
تو تنها شعله ای هیسی که خاموشت نمی کم

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

قار قار خبر دار دلم بیه بی قرار
دلمو نوری یه جوری دوست دارم بد جوری.

 

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

عجب دنیای که قلب مه د سینه مه ولی سی تو می تپه.

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

تیاته بون، بستی؟ ایسه واز کو، واز کردی؟ ای قع نتونم دیریته تحمل بکم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

ا دوسه های کجا لیوه بیمه سیت

داغ دیریت سوختمه خشال یکی دیت

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

د چشیام عزیزتری بیشتر د جونم

ار بهام ترکت بکم لال با زبونم

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

کُلّ دُنیان وِم بئی قَدّ هزارئ

نمئم دِه لُرسّو یِه بَلگِ دارئ

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

بارونه نم نم بوار برفی نیره پا
دوسکم ها د سفر او سر دنیا.

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

ار هزار حور و پری بیا و چنگم
دین و دنیام هه تونی تو های و تنگم

بار الها برسون او نازنینم
واش بوام واش بخنم واش بنشینم

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

تو چی گل خوشگل و قنجی گلاره
تو لیمویی تو نارنجی گلاره

ایقه د هول خنج و خال خوت نو
تو خوت چی خال سر زنجی گلاره

گردکون لف لفیم ده یه درختیم
بار الاها نکه که ده یک بفتیم

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

قد بلین، تیه قشنگ، میا حنایی
کر خو پیرم کردی که میا بیایی

داغ دیریت سوختمه مه سیت مریضم
جا پایات مین تیام دوس عزیزم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

هر ولاتی که ناره چی خوم طلایی
او ولاتن باد بوره باد فنایی

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

دلکم دی میکنه سی دیینه ریت
غم دیریت کشتمه لیوه بیمه سیت

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

نخن و زلف چی برفم، که پیری هه چنینه

خور ناری چنی برفی و هر گلی میشینه

اِ دوسه یادت و خیر هر جا که هیسی

باد دورون بزنت و تندرسی

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

مه او گلبرگ مغرورم که میمیرم د بی آوی

ولی وا خفت و خاری د پی شبنم نمیگردم

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

مَه اول، افتاو دوم، خُت سومینی

مَه که رَت، افتاو نشست، خُت دلنشینی

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

غم اوما حونه دلم بار ون و لویام

بوسونه آویاری کرد گریوه شویام

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

دلی دارم سیقه دو چش خمارت                دعا میکم خدا ها وا دیارت

زمسو رت بهار اوما و شادی                      الهی پر د گل با روزگارت

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

سلام کُل کَس
عصا دس
قاب عکس
خویی نفس

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

سنگ مرمر بنی ام د  رک دامت
یه روز د عمرم بمونه میا بحامت
(سنگ مرمر میگذارم مانند دام در مسیر تو
اگر یک روز از عمرم بماند تو را خواهم گرفت )

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

گردون د گردنش تا گردون جا
هی د سر ماچش بکی تا پنجه ی پا
(گردنبند به گردنش انداخته تا جای گردنبند
باید اورااز سر  بوسید تا پنجه پا )

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

بشی تا بشینم همنشینت بام
همراز چشیا پر ده خینت بام

بشی تا بشینم سیم بؤیی رازت
سیم بؤیی د رهیا دیر و درازت

بنشین تا من نیز کنارت بنشینم
و همراز دیدگان خون آلودت بشوم

بنشین تا من نیز بنشینم و تو رازت را برایم بگویی
داستان جاده های دور و دراز کوچت را برایم حکایت کنی

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

اؤر سئ سایه ونه ری سینه عالم
برف وه ری برف باریه غصه وه ری غم

برف وه ری برف باریه ره نادئاره
روزگار سرد و سره ناسازگاره

ابر سیاهرنگ روی دنیا سایه انداخته است
برف روی برف باریده است و غصه بر روی غم

برف بر روی برف باریده است، راه ناپیداست
روزگار سرد و خاموشست و ناسازگار

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

 

قَرْدِ زخمِ دِلْ ای تِیَلُمْ بِگریوسی

سی دلِ مُو مرغ و ماهی تک وتک بگریوسی

صدهزارتا تیَه باید داشتی ای دل مُو

تا که هرکَش تَیْ تَرِسْ سی دل مو بگریوسی

 

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

سیزه سی بایم  چشی ایطو نمو ء
یه تشی ون و دلم که خو نموء

 

دختر سبزه چشم بادامی که اینطور نمی شود

یک آتشی به جام انداخته که خوب نمی شود

- – - – - – - – - – - – - – – - – - – - – - –

واکنش فتِلا به هنگام زمین خوردن همسرش

دردوران نامزدی :              وای بمیرُم . هیچیت نوابی ؟

سال اول ازدواج :               زنده ایم ویرِت به خُت بو!!

سال سوم ازدواج :              مَر تیهات کورِن زینِه ؟؟!!

پنج سال بعدازازدواج :         ای سلطون ابراهیم نَهلِت وِرِستی هی !!!

سال های بعد خوتون حدس بزنین ؟؟؟!!!!!      

 

 


 

 

 

واکنش کلماتی (گفتاری) فتلا هنگام شنیدن خبرمرگ کسی :

-- نخیر !!  راست اِگوی؟!! کِی چونو؟؟!!

   سیچه پَه ؟؟!! آآآ بگو تو میرای !!

   گُم بو آل بُرده دُرُه گُ !! خدابیامُرزِس  بیست سال پیش د یدُ مِس     خوو بید !!

   تف بت بیا روزگار !! حیف بید !! اِگُم هو خو لیسانس بید سیچه مرد؟؟!!

   تازه رییس وابیده بید ؟؟!! آخِی داس هم زِ ایما بید !!

        مر اِبو همی طوری مرد که مرد ؟؟ً!!!

 
                    متل دونم متیزه.....

 یه خروسی داشت خاک پیته ییکرد که یه سکه ده شاهی نِه جُست. یهو ز خوشالی 

 

  قارنی که:

 

-- قوقولی قوقو یه ده شاهی جُسُتم

 

خان دستو رداد ده شاهی نِه زِ خروس بِگِرِن. خروس دو وارتِه قارنی :

 

-- قوقولی قوقو  خان محتاج پیل مُنِه..

 

خان دستو رداد ده شاهی نِه به خروس پس بِدِن. . خروس دو وارتِه قارنی:

 

-- قوقولی قوقو  خان زِ مُ اِترسِه.  

 

خان دستو رداد ئی دَو خروسِ نُه دسگیر کنن.   خروس  زونو قارنی :

-- قوقولی قوقو  خان خروس دُزِه..

 

خان دستو رداد ئی دفه سر خروسِ نِه بِوُرِن تا دی پررویی نکنه. خروس هم قارنی :

 

-- ای داد ای بیداد خان قاتله.

 

اما تا مال و آبادی بیان باخَوَروابون کارد تِشنی خروسِ نِه برید. خروس زیرکارد هم ول

 

 کن خاننبید و دادزِید :

-- وای چه کارد تیزی خینُم حَرُمِت

خان دستو رداد یه پلویی با خروس درست کنن. خروس لابلا پلو هم ول کن نبید و قارنی :

 

-- وای چه حمومِ گرمی

 

خان یه تیکه گَهپی زِ گوشت خروس وُند وا دُهون. خروس که مابین گِلی خان گیرکِردِه بید قارنی:

-- چه لیلِه مُستِراوِ تنگی    

 

به هربدبختی که بید زحلق وَست مِنِ اِشکَم. خروس اُچُ هم قارنی :

 

-- وای چه سَلارخونِه ء بدبویی.. په بو کشتم.. 

 

خان  دستو رداد اَفتَوِه نِه پر کنن که بره کِنارَو. همیطو که گل به ری همه تون زورزِید

 

 و یه تیکه زِ  هیکلِس جدا وابید اُچُ هم حتی خروس دَس وِردار نبید و زِ ته جیَر قارنی :

 

__آخی.... مردم .. غینِ خان دِهرِست و مُ آزاد آبیم...
 

کَلِه مَلَق چیست؟؟

حرکتی فنی است که کودکان برای خودنمایی و جلب توجه جلومیهمان ازخودنشان

می دهندکه نوددرصدنهایتابه تولیدصدایی انفجارگونه ازپشت ایشان می گرددکه

بزرگان بعدازروده برشدن ازخنده - به آنهامیگویند :

 - اوفِی- حالا خو وِت آبی- دی بشی بیدُنگ

 و کودکان دیگرباخواندن این اشعاراورابرای همیشه به شهرت می رسانند:

-گوزو-گوزو توبیدی           تو زین هالو مُ بیدی 

 گوزِت  کِردیم  به هَمبون      بردیم دادیمبه گرگون

 اِی  زین  هالو حیا کن          جاتِ زیما جدا کن

 بدیهی است که بدبخت منفجرشده تا سالها دیگه خودنمایی بی خودنمایی !!؟؟

                                   ( برد  و  گردو )

 یَه بَردی بید یَه گِردو  

بَرد زِیـد سَرِ گِردو نهِ-اِشکند

گِردو-رَه- تِی داس- گُ – د ابَرد سرُمِ اِشکَند

 داس گُ - بَرد سیچه سرِکُرُمِ - اِشکَندی؟

 گُ - سیچِه علف پام سَوزکِرد !! گُ-علف سیچِه

 پاس سَوزکِردی؟ گُ-  سیچِه میش –گُمُمِ- چَرد!!

 گُ - میش سیچِه گُمِسِ چَردی؟ گُ- سیچِه گرگ -

 دُمبُمِ –خَرد! گُ- گرگ سیچِه دُمبِسِ خردی؟ گُ-

 سیچِه سَی بُم پارس کردِ! گُ- سَی –سیچِه بِس

 پارس کِردی ؟ گُ- سیچِه- دالو- نونا خووِنِه-

 خُس- اِخوره- نون کولِه نِه- اِدِه – به ایما !!

گُ- دالو- سیچِه- نونا کولِه نِه- اِدی –به سَی ؟

گُ- سیچِه- مُشک – هَمبونِمِ – دِرد !! گُ- مُشک-

سیچِه هَمبونِسِ-  دِردی ؟ گُ :

دِردُ مِس – و- دِردُ مِس-به – غینِ–دالو–کِردُ مِس!!


         


       
جهنم عرب ها و جهنم لرها

ازآنجاییکه فتلا و جاسم ازکودکی همسن و همکلاس بوده، سربازی هم باهم به سربردن و هردوهم درملی حفاری مدتی همکاربودن، چنان رابطه گرمی باهم داشتن که یک شب هردوباهم یک خواب مشترک می بینن.!! چی ؟ نمیشه ؟ منم بعنوان راوی تعجب کردم ولی هردوشون اصرادارن که حقیقت داره.!!

حالاشمابادرست یانادرست بودنش کاری نداشته باشین تا این موضوع ازنظر علمی ثابت بشه..

بعله...بلندگو هردونفرشونو جهنمی اعلام میکنه و اونا حکمشونو که میگیرن ومیبینن دیگه کاری ازدست کسی ساخته نیست بنا میکنن به تعارف کردن  به هم که:

-- بیوبریم جهنم ئیما جاسم..ئیگُن خیلی خووه.خواننده ها همه اوچونن !!

-- نع. فتی تو بیا بریم.. میگن توجهنم ما آب زیادجوش نمیاد چون گازکشی ماکو. هنوزشه. تازه خیالت فقد شما خواننده دارین. هی هی ام کلثوم ، فرید اطرش ، ناظم غزالی..

  خلاصه به صلاح هم نرفتن و ماموراهرکسی رو به سمت جهنم اختصاصی خودش بردن. 

  سه ماه گذشت. بلندگوی جهنم اعلام استراحت درحیاط وزیرآسمون روداد.  فتلا یه گوشه ای درازکشیده بودویواش یواش "دِی بَلال" و" شیرین شیرین "  میخوندکه یه نفرافتاد روش ودادزد:

-- فتی سلام

فتلا مثل مارگزیده ازجاپرید وهرچه سعی کردطرف روبشناسه نشدکه نشد.-- بِوَخشین جناوالی .. کم به خذمت رسیدمه...

--- خنگ خدا مُنُم جاسم.. کجایی دیوونه به ئی زودی یادت رفت

فتلا ناباورانه دقیقتراوراوراندازکرد دید نه خود جاسمه پریدبغلش کردوهردو

زارزارگریه کردن وفتلا گفت :

 -- نشناختمت اول . پَه سیچه ئیقُذَرلَهر وابیدیه ها؟؟

 

سال جدید

در سال جدید اگر که عمری بکنم

درکار هنر هزار  اندیشه کنم

صد شعرنگفته را به دفتر آرم

درخاک سخن دوباره من ریشه کنم

درباقی زندگی تکانی بخورم

آن حسرت رفته را به شیشه بکنم

 

[ ۱۳٩٠/۱٢/٢۱ ] [ ۱٠:٥٦ ‎ق.ظ ] [ حبیب اله جعفری ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

روستای گوشه یکی از زیباتریین روستاهای استان چهار محال وبختیار ی است که درچند کیلومتری شهر ناغان می
صفحات دیگر
فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز

ابزار وبلاگ | آی پک 4
قالب وردپرس | بک لینک
ناریا | یاس تم
فونت زيبا ساز